abblasen

Searched for abblasen in the dictionary.
Swedish: blåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

aufblasen German

Englishinflate

aublagen German

Swedishluta av

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

Ablass German

Swedishavlopp, avlat

avlasta Swedish

Englishunload

ablecken German

Swedishslicka av

apelsin Estonian

Englishorange

auflisten German

Englishlist

Auflagen German

Englisheditions

abholzen German

Swedishavverka, hugga ner, kalhugga

Ablage German

Englishtray, shelf
Swedishförvaringsplats, förvaringsställe, förvaring, arkivering

ablest English

Germanfähigst

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

auflösen German

Norwegianoppløse


A maximum of 20 results are shown.