a carta

Searched for a carta in the dictionary.
German: der Brief

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

a carta Portuguese

Germander Brief

a quarter English

Swedishen fjärdedel

accord English

GermanUebereinstimmung, Übereinstimmung
Swedishöverenskommelse

accurate English

Germangenau
Swedishackurat, exakt, noggrann, riktig, korrekt, riktigt, nogrann

a shirt English

Swedishen skjorta

assert English

Germanbehaupten
Swedishförsäkra, bedyra, påstå, hävda

a skirt English

Swedishen kjol

a chart of English

Swedishen tabell över

acrid English

Swedishskarp, frän, bitter

ascertain English

Swedishfastställa, konstatera, förvissa sig om

aguardar Spanish

Swedishvänta på

accord French

Swedishöverenskommelse, enighet, samstämmighet, harmoni, samklang, fördrag, avtal, stämning, ackord, samtycke, medgivande, kongruens

ascertain Swedish

Englishfastställa, konstatera, förvissa sig om, utröna, ta reda på

asserts English

Swedishhävdandet av

assured English

Swedishförsäkrade, förvissad

as hard as English

Swedishså skarpt som, så hårt som

accorder French

Swedishstämma, bevilja, skänka, bringa i överensstämmelse, få att harmonisera

a sort of English

Swedishett slags, en slags

ackord Swedish

Englishchord, chords
Frenchaccord
GermanAkkord

akkurat Norwegian

Germangerade, genau


A maximum of 20 results are shown.