accord

Searched for accord in the dictionary.
German: Uebereinstimmung, Übereinstimmung, Swedish: överenskommelse, enighet, samstämmighet, harmoni, samklang, fördrag, avtal, stämning, ackord, samtycke, medgivande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

accord English

GermanUebereinstimmung, Übereinstimmung
Swedishöverenskommelse

accord French

Swedishöverenskommelse, enighet, samstämmighet, harmoni, samklang, fördrag, avtal, stämning, ackord, samtycke, medgivande, kongruens

ackord Swedish

Englishchord, chords
Frenchaccord
GermanAkkord

accorder French

Swedishstämma, bevilja, skänka, bringa i överensstämmelse, få att harmonisera

accorded English

Swedishbeviljade

acrid English

Swedishskarp, frän, bitter

ackordet Swedish

Germander Akkord

accordion English

GermanZiehharmonika
Swedishdragspel

Akkord German

Swedishackord

according English

Swedishenligt

accordeur French

Swedishstämmare

assorted English

Swedishav olika slag, utvald

acquired English

Swedishskaffat sig, förvärvad

assured English

Swedishförsäkrade, förvissad

accordance English

Swedishenlighet, överensstämmelse

accredit English

Swedishbefullmäktiga

ackurat Swedish

Englishaccurate

accurate English

Germangenau
Swedishackurat, exakt, noggrann, riktig, korrekt, riktigt, nogrann

agreed English

Germanabgemacht
Swedishöverenskommen, höll med, överens, överenskommet

assert English

Germanbehaupten
Swedishförsäkra, bedyra, påstå, hävda


A maximum of 20 results are shown.