abfliegen

Searched for abfliegen in the dictionary.
English: takeoff, departing, Swedish: flyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abfliegen German

Englishtakeoff, departing
Swedishflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

auflegen German

Englishapply
Swedishlägga på

auflisten German

Englishlist

affliger French

Swedishbedröva, plåga, göra ledsen

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

afflicted English

Spanishafligido
Swedishansatt, bedrövad, olycklig, angripen, drabbad, plågad, pinad, hemsökt, behäftad

Auflagen German

Englisheditions

abolished English

Germanabgeschafft
Swedishavskaffad

Ableger German

Swedishavläggare, stickling, ympkvist, telning, avkomma

abolishes English

Germanabschaffenen

aublagen German

Swedishluta av

auflösen German

Norwegianoppløse

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

ablecken German

Swedishslicka av

abolisher English

Germanabschaffener

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

ableisten German

Swedishfullgöra


A maximum of 20 results are shown.