abgehen

Nach abgehen im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: , avgå, avsändas, lämna, gå ut, göra sorti, vika av, ta av, svänga, gå av, gå bort, lossna, avlöpa, avpatrullera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abgehen Deutsch

Schwedisch, avgå, avsändas, lämna, gå ut, göra sorti, vika av, ta av, svänga, gå av, gå bort, lossna, avlöpa, avpatrullera, kontrollera, inspektera

absehen Deutsch

Englischlook away

abziehen Deutsch

Schwedischdra ifrån, ta av, dra av, ta bort, dra bort, ta av skalet på, ta ur, subtrahera, reda av, göra avdrag av, göra kopior, slipa, vässa, trycka av, osäkra, armera, avtåga, ge sig av, flyga bort, dra ut

abbiegen Deutsch

Schwedischsvänga, vika av, böja av, böja, avstyra, förhindra, avvärja

abwesend Deutsch

Englischabsent
Schwedischfrånvarande, borta, tankspridd

abiogen Schwedisch

Englischabiogenous

abweisen Deutsch

Schwedischavvisa, avslå, ogilla

absenden Deutsch

Englischpost

abhaken Deutsch

Schwedischhaka av, haka loss, häkta av, häkta loss, pricka av, sätta en kråka för

abweichen Deutsch

Englischaberrate, depart
Schwedischvika av, avvika

abbuchen Deutsch

Schwedischdebitera ett konto

abwiegen Deutsch

Schwedischväga, väga upp

abgießen Deutsch

Schwedischhälla av, slå av, hälla bort, gjuta av, göra en avgjutning av

abgewinnen Deutsch

Schwedischavlocka

abashing Englisch

Deutschbeschämend

abhacken Deutsch

Schwedischhacka av, hugga av

abasement Englisch

DeutschErniedrigung

abgewöhnen Deutsch

Schwedischavvänja

absent Englisch

Deutschabwesend
Spanischausente
Schwedischfrånvarande

abwägen Deutsch

Englischconsider
Schwedischväga, avväga


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.