ablagern sein

Searched for ablagern sein in the dictionary.
Swedish: bli lagras, ligga till sig, mogna

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ablagern sein German

Swedishbli lagras, ligga till sig, mogna

avlagra sig Swedish

Germansich ablagern

ablagern German

Swedishavlagra, avsätta, lagra, förvara, deponera

ablassen German

Swedishsläppa ut, tömma, dra av

avlagringen Swedish

Germandie Ablagerung

ablesen German

Swedishläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

Ablagekasten German

Englishtray

ablassen von German

Spanishcejar en

avlagring Swedish

Englishdeposit, residuum, sediment
GermanAblagerung
Swedishsediment

ableugnen German

Swedishförneka, bestrida

ableisten German

Swedishfullgöra

abblasen German

Swedishblåsa ut, avblåsa, inställa, ställa in

ablecken German

Swedishslicka av

aublagen German

Swedishluta av

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

Ablagerung German

Englishdeposit
Swedishlagring, avlagring, sediment, förvaring, deponering

ablösen German

Swedishlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

Advertisements