abweichen

Nach abweichen im Wörterbuch gesucht.
Englisch: aberrate, depart, Schwedisch: vika av, avvika

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abweichen Deutsch

Englischaberrate, depart
Schwedischvika av, avvika

abweichend Deutsch

Englischaberrantly, aberrational, variant

abweisen Deutsch

Schwedischavvisa, avslå, ogilla

abwaschen Deutsch

Schwedischtvätta av, tvätta bort, diska

abgehen Deutsch

Schwedisch, avgå, avsändas, lämna, gå ut, göra sorti, vika av, ta av, svänga, gå av, gå bort, lossna, avlöpa, avpatrullera, kontrollera, inspektera

avwischen Deutsch

Schwedischtorka av, torka bort

absehen Deutsch

Englischlook away

abknicken Deutsch

Schwedischbryta av

abbuchen Deutsch

Schwedischdebitera ett konto

abwiegen Deutsch

Schwedischväga, väga upp

abziehen Deutsch

Schwedischdra ifrån, ta av, dra av, ta bort, dra bort, ta av skalet på, ta ur, subtrahera, reda av, göra avdrag av, göra kopior, slipa, vässa, trycka av, osäkra, armera, avtåga, ge sig av, flyga bort, dra ut

Abweichung Deutsch

Englischaberration, excursion
Schwedischavvikelse

Abweichungen Deutsch

Englischaberrations

absenden Deutsch

Englischpost

abhacken Deutsch

Schwedischhacka av, hugga av

absence Englisch

DeutschAbwesenheit
Schwedischfrånvaro

affischen Schwedisch

Französischle poster
Deutschder Poster, das Plakat
Spanischla cartel, el póster, el poster

abwägen Deutsch

Englischconsider
Schwedischväga, avväga

aufwachen Deutsch

Englischwake
Finnischherätä
Norwegischvaakne, våkne
Schwedischvakna

abiogen Schwedisch

Englischabiogenous


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.