abweisen

Searched for abweisen in the dictionary.
Swedish: avvisa, avslå, ogilla

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

abweisen German

Swedishavvisa, avslå, ogilla

abwesend German

Englishabsent
Swedishfrånvarande, borta, tankspridd

abweichen German

Englishaberrate, depart
Swedishvika av, avvika

abwägen German

Englishconsider
Swedishväga, avväga

absehen German

Englishlook away

absenden German

Englishpost

abwiegen German

Swedishväga, väga upp

abweichend German

Englishaberrantly, aberrational, variant

abfassen German

Swedishavfatta, sätta upp, upprätta, formulera, utforma

abgehen German

Swedish, avgå, avsändas, lämna, gå ut, göra sorti, vika av, ta av, svänga, gå av, gå bort, lossna, avlöpa, avpatrullera, kontrollera, inspektera

abziehen German

Swedishdra ifrån, ta av, dra av, ta bort, dra bort, ta av skalet på, ta ur, subtrahera, reda av, göra avdrag av, göra kopior, slipa, vässa, trycka av, osäkra, armera, avtåga, ge sig av, flyga bort, dra ut

abgießen German

Swedishhälla av, slå av, hälla bort, gjuta av, göra en avgjutning av

abknicken German

Swedishbryta av

abhaken German

Swedishhaka av, haka loss, häkta av, häkta loss, pricka av, sätta en kråka för

abhacken German

Swedishhacka av, hugga av

abbuchen German

Swedishdebitera ett konto

absent English

Germanabwesend
Spanishausente
Swedishfrånvarande

abküssen German

Swedishöverösa med kyssar, överhölja med kyssar

absence English

GermanAbwesenheit
Swedishfrånvaro

absinken German

Englishfall


A maximum of 20 results are shown.