accablante

Searched for accablante in the dictionary.
Swedish: förkrossande, tryckande, outhärdlig, överväldigande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

accablante French

Swedishförkrossande, tryckande, outhärdlig, överväldigande

accablant French

Swedishförkrossande, tryckande, outhärdlig, överväldigande

accablement French

Swedishnedslagenhet, utmattning

accabler French

Swedishtynga, tynga ned, betunga, belasta, överbelasta, överösa, bombardera

accablé French

Swedishtyngd, betryckt, nedslagen

asfalt Swedish

Englishasphalt, bitumen
Russianасфальт
Spanishbetún judiaico

ashblond English

Swedishcendré

asfaltera Swedish

Russianасфальтировать

a couple English

Swedishett par, några, ett äkta par

asphalt English

Swedishasfalt

accouplement French

Swedishparning, hopkoppling, koppling

accoupler French

Swedishpara, sammanställa parvis, koppla ihop, koppla samman