accroître

Searched for accroître in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

accroître French

Swedishöka, öka på, höja

accord French

Swedishöverenskommelse, enighet, samstämmighet, harmoni, samklang, fördrag, avtal, stämning, ackord, samtycke, medgivande, kongruens

accredit English

Swedishbefullmäktiga

accord English

GermanUebereinstimmung, Übereinstimmung
Swedishöverenskommelse

accurate English

Germangenau
Swedishackurat, exakt, noggrann, riktig, korrekt, riktigt, nogrann

acariâtre French

Swedishvresig, sur

ackord Swedish

Englishchord, chords
Frenchaccord
GermanAkkord

acquired English

Swedishskaffat sig, förvärvad

accredit to English

Swedishackreditera

acordarse Spanish

Swedishkomma ihåg

acrid English

Swedishskarp, frän, bitter

according English

Swedishenligt

accordance English

Swedishenlighet, överensstämmelse

accréditer French

Swedishackreditera, godkänna, ge kraft åt, ge tyngd åt

accorder French

Swedishstämma, bevilja, skänka, bringa i överensstämmelse, få att harmonisera

accordeur French

Swedishstämmare

accordion English

GermanZiehharmonika
Swedishdragspel

ackreditera Swedish

Englishaccredit to
Frenchaccréditer
Germanakkreditieren

accorded English

Swedishbeviljade

assertive English

Swedishbestämd, självsäker


A maximum of 20 results are shown.