acknowledge

Searched for acknowledge in the dictionary.
German: bestaetigen, Swedish: bekräfta, känns vid, kännas vid, visa att man känner igen, acceptera, erkänna, känna igen, besvara, tillstå, erkänner

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

acknowledge English

Germanbestaetigen
Swedishbekräfta, känns vid, kännas vid, visa att man känner igen, acceptera, erkänna, känna igen, besvara, tillstå, erkänner

acknowledges English

Swedisherkänner

acknowledged English

Swedisherkänt

acknowledgment English

GermanBestaetigung
Swedisherkännande

acknowledgement English

GermanAnerkennung
Swedishorderbekräftelse

acknowledgements English

Swedishbekräftelser

ackumulerad Swedish

Englishaccumulative

accomlice English

Swedishmedbrottsling

ackumulator Swedish

Englishaccumulator
Frenchaccumulateur

accumulate English

Swedishsamla

accumuler French

Swedishhopa, samla, samla på

agnelle French

Swedishlamm