afirmer

Nach afirmer im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: bejaka, bekräfta, försäkra, bedyra, påstå

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

afirmer Französisch

Schwedischbejaka, bekräfta, försäkra, bedyra, påstå

affirmer Französisch

Schwedischbekräfta, försäkra

affirm Englisch

Deutschbestaetigen
Schwedischbekräfta

affermir Französisch

Schwedischstärka, befästa, stadga, förbättra, göra stadig

affront Englisch

Schwedischchikan, chikanera, förolämpa

affronter Französisch

Schwedischmöta, modigt möta, trotsa

affront Französisch

Schwedischförolämpning, skymf

abren Spanisch

Schwedischde öppnar

avoir mal Französisch

Schwedischha ont

a fringe Englisch

Schwedischlugg

aprender Spanisch

Schwedischlära sig, lära

affären Schwedisch

Englischthe shop
Französischle magasin, la boutique
Deutschdas Geschäft, das Geschäft -e, der Laden, das Geschhäft, die Angelegenheit, die Affäre
Italienischil negozio
Spanischla tienda

abfeuern Deutsch

Schwedischavfyra, avlossa

abermals Deutsch

Schwedischåterigen, om igen, på nytt

abrimos Spanisch

Schwedischvi öppnar

abfahren Deutsch

Englischdepart, leave
Schwedischåka iväg, avgå, resa, avresa, åka utför, köra bort, forsla bort, frakta bort, forsla undan, åka slut på, starta, köra igång

abbremsen Deutsch

Schwedischbromsa, hejda, bromsa in, bromsa upp

abbrummen Deutsch

Schwedischsitta av, dundra i väg

abahren Deutsch

Niederländischvertrekken

apron Englisch

Schwedischförkläde


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.