agreed

Searched for agreed in the dictionary.
German: abgemacht, Swedish: överenskommen, höll med, överens, överenskommet

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

agreed English

Germanabgemacht
Swedishöverenskommen, höll med, överens, överenskommet

acrid English

Swedishskarp, frän, bitter

agree to English

Swedishgå med på, godkänna

agreed to English

Swedishgick med på

accord French

Swedishöverenskommelse, enighet, samstämmighet, harmoni, samklang, fördrag, avtal, stämning, ackord, samtycke, medgivande, kongruens

accord English

GermanUebereinstimmung, Übereinstimmung
Swedishöverenskommelse

assured English

Swedishförsäkrade, förvissad

accorded English

Swedishbeviljade

assorted English

Swedishav olika slag, utvald

assert English

Germanbehaupten
Swedishförsäkra, bedyra, påstå, hävda

ackord Swedish

Englishchord, chords
Frenchaccord
GermanAkkord

aigre-doux French

Swedishsötsur, bitterljuv

awkward English

Swedishgenerad, klumpig, tafatt, besvärlig, bortkommen, konstig, brydsamma, svårhanterlig, svårhanterligt, osäker

accredit English

Swedishbefullmäktiga

acquired English

Swedishskaffat sig, förvärvad

Akkord German

Swedishackord

ackordet Swedish

Germander Akkord

asserts English

Swedishhävdandet av

accorder French

Swedishstämma, bevilja, skänka, bringa i överensstämmelse, få att harmonisera

agree with English

Swedishhålla med


A maximum of 20 results are shown.