aliéner

Nach aliéner im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

alienera Schwedisch

Französischaliéner

aliéner Französisch

Schwedischavyttra, överlåta, ge upp, förlora, stötat bort, alienera

alunir Französisch

Schwedischlanda på månen

allumer Französisch

Schwedischtända, sätta på, tända på, antända, slå på, sätta igång, väcka

allumeur Französisch

Schwedischfördelare

al nord Italienisch

Schwedischi norra

alienerande Schwedisch

Französischaliénant, aliénante

almuerza Spanisch

Schwedischhan äter lunch, hon äter lunch

almueran Spanisch

Schwedischde äter lunch

al norte Spanisch

Schwedischi norr

almirante Spanisch

Schwedischamiral

almuerzo Spanisch

Englischlunch
Schwedischjag äter lunch, lunch

almuerzas Spanisch

Schwedischdu äter lunch

almorazar Spanisch

Schwedischäta lunch

almoramos Spanisch

Schwedischvi äter lunch

all-in rate Englisch

Schwedischall-i-ett pris

almoráis Spanisch

Schwedischni äter lunch