allumer

Nach allumer im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: tända, sätta på, tända på, antända, slå på, sätta igång, väcka

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

allumer Französisch

Schwedischtända, sätta på, tända på, antända, slå på, sätta igång, väcka

allumeur Französisch

Schwedischfördelare

alunir Französisch

Schwedischlanda på månen

alienera Schwedisch

Französischaliéner

aliéner Französisch

Schwedischavyttra, överlåta, ge upp, förlora, stötat bort, alienera

almueran Spanisch

Schwedischde äter lunch

almuerza Spanisch

Schwedischhan äter lunch, hon äter lunch

almuerzo Spanisch

Englischlunch
Schwedischjag äter lunch, lunch

almuerzas Spanisch

Schwedischdu äter lunch

al nord Italienisch

Schwedischi norra

almoramos Spanisch

Schwedischvi äter lunch

al norte Spanisch

Schwedischi norr

almorazar Spanisch

Schwedischäta lunch

almoráis Spanisch

Schwedischni äter lunch

almirante Spanisch

Schwedischamiral

allumer le feu Französisch

Schwedischtända elden

all-in rate Englisch

Schwedischall-i-ett pris

alienerande Schwedisch

Französischaliénant, aliénante