allumer

Searched for allumer in the dictionary.
Swedish: tända, sätta på, tända på, antända, slå på, sätta igång, väcka

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

allumer French

Swedishtända, sätta på, tända på, antända, slå på, sätta igång, väcka

allumeur French

Swedishfördelare

alunir French

Swedishlanda på månen

alienera Swedish

Frenchaliéner

aliéner French

Swedishavyttra, överlåta, ge upp, förlora, stötat bort, alienera

almueran Spanish

Swedishde äter lunch

almuerza Spanish

Swedishhan äter lunch, hon äter lunch

almuerzo Spanish

Englishlunch
Swedishjag äter lunch, lunch

almuerzas Spanish

Swedishdu äter lunch

al nord Italian

Swedishi norra

almoramos Spanish

Swedishvi äter lunch

al norte Spanish

Swedishi norr

almorazar Spanish

Swedishäta lunch

almoráis Spanish

Swedishni äter lunch

almirante Spanish

Swedishamiral

allumer le feu French

Swedishtända elden

all-in rate English

Swedishall-i-ett pris

alienerande Swedish

Frenchaliénant, aliénante