anvertrauen

Searched for anvertrauen in the dictionary.
Swedish: anförtro

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anvertrauen German

Swedishanförtro

anfertigen German

Englishmake, prepare
Swedishtillverka, göra

anberaumen German

Swedishfastställa, bestämma

anfragen German

Englishrequest
Swedishgöra förfrågan, höra sig för

anbraten German

Swedishbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfahren German

Englishhit
Swedishköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anführen German

Englishquote, lead
Swedishanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfeuern German

Englishfire
Swedishelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

aniversario Spanish

Swedishbröllopsdag, jubileum

Anfertigung German

Swedishtillverkning

anfreunden German

Swedishgöra sig till vän, vänja sig vid

anfrun Swedish

Germandie Ahne

anbrechen German

Swedishbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbrennen German

Swedishtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anbrüllen German

Swedishryta åt

anförare Swedish

Englishcommander
GermanAnführer

anbringen German

Englishlocate
Swedishsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

Anfeuerung German

Swedishuppmuntran, hejarop

Ahnfraue German

Swedishanmoder

anfordern German

Englishrequire
Swedishkräva, begära, rekvirera


A maximum of 20 results are shown.