anvertrauen

Nach anvertrauen im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: anförtro

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anvertrauen Deutsch

Schwedischanförtro

anfertigen Deutsch

Englischmake, prepare
Schwedischtillverka, göra

anberaumen Deutsch

Schwedischfastställa, bestämma

anfragen Deutsch

Englischrequest
Schwedischgöra förfrågan, höra sig för

anbraten Deutsch

Schwedischbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfahren Deutsch

Englischhit
Schwedischköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anführen Deutsch

Englischquote, lead
Schwedischanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfeuern Deutsch

Englischfire
Schwedischelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

aniversario Spanisch

Schwedischbröllopsdag, jubileum

Anfertigung Deutsch

Schwedischtillverkning

anfreunden Deutsch

Schwedischgöra sig till vän, vänja sig vid

anfrun Schwedisch

Deutschdie Ahne

anbrechen Deutsch

Schwedischbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

anbrennen Deutsch

Schwedischtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anbrüllen Deutsch

Schwedischryta åt

anförare Schwedisch

Englischcommander
DeutschAnführer

anbringen Deutsch

Englischlocate
Schwedischsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

Anfeuerung Deutsch

Schwedischuppmuntran, hejarop

Ahnfraue Deutsch

Schwedischanmoder

anfordern Deutsch

Englischrequire
Schwedischkräva, begära, rekvirera


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.