as

Searched for as in the dictionary.
English: carrion, carcass, German: Aas, Swedish: eftersom, som, när, enär, såsom, medan, just som, liksom

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

as Swedish

Englishcarrion, carcass
GermanAas

as English

Swedisheftersom, som, när, enär, såsom, medan, just som, liksom

ах Russian

Swedishoj

ask English

Finnishpyytää
Germanauffordern, bitten, fragen, verlangen
Swedishkräva, fråga, be

Aas German

Englishcarrion
Swedishas, kadaver, knöl, kräk, rackare, baddare

az Hungarian

Swedishden där

ac Latin

Swedishoch

asa Japanese

Swedishmorgon

aj Lule Sami

Swedishockså

aus Estonian

Englishhonest
Swedishärlig

aus German

Danishfra
Dutchuit
Englishfrom
Norwegianfra, av
Swedishfrån, av, ur, ut, ifrån, ut ur, slut

aj Swedish

Englishouch
Frenchaïe
Slovenianau

ax Swedish

Englishear
GermanÄhre

ask Swedish

Englishbox, case
Italianscatola

ass English

Swedishrumpa

ash English

GermanAsche
Swedishaska

Ass German

Englishace, whizz

ajo Spanish

Swedishvitlök

así Spanish

Swedish, på de sättet, så här, därigenom

ach German

Dutchnou
Finnishai
Swedishack


A maximum of 20 results are shown.