avblända

Searched for avblända in the dictionary.
English: shade

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

avblända Swedish

Englishshade

avbländbar Swedish

Englishanti-dazzle

avlänka Swedish

Englishdeflect

avlöna Swedish

Englishpay

avlämna Swedish

Englishdeliver
Germanabgeben, abliefern

avellana Spanish

Englishhazel color

avlångt Swedish

Englishoblong

avlång Swedish

Englishoval, oblong
Spanishalargado

av landet Swedish

Spanishdel país

abblenden German

Swedishblända av, skärma av, tona bort

ablehnen German

Swedishavböja, tillbakavisa, avslå, förkasta, inte tycka om, inte vilja veta av, ogilla

avlämnande Swedish

GermanAblieferung

avlämning Swedish

GermanAbgabe

šablóna Croatian

Swedishschablon

avlöning Swedish

Englishsalary, remuneration

avling Swedish

Englishpropagation

avfallande Swedish

Englishdeciduous

abloom English

Germanin Blüte
Swedishi blom

abalone English

GermanPfahlmuschel

apulainen Finnish

Swedishbiträde


A maximum of 20 results are shown.