awkward

Searched for awkward in the dictionary.
Swedish: generad, klumpig, tafatt, besvärlig, bortkommen, konstig, brydsamma, svårhanterlig, svårhanterligt, osäker

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

awkward English

Swedishgenerad, klumpig, tafatt, besvärlig, bortkommen, konstig, brydsamma, svårhanterlig, svårhanterligt, osäker

awkwardly English

Swedishförläget

ackord Swedish

Englishchord, chords
Frenchaccord
GermanAkkord

accord French

Swedishöverenskommelse, enighet, samstämmighet, harmoni, samklang, fördrag, avtal, stämning, ackord, samtycke, medgivande, kongruens

Akkord German

Swedishackord

awkwardness English

Swedishosäkerhet, tafatthet, klumpighet, tafatthet, klumpighet, obekvämlighet

accord English

GermanUebereinstimmung, Übereinstimmung
Swedishöverenskommelse

assured English

Swedishförsäkrade, förvissad

a carta Portuguese

Germander Brief

aguardar Spanish

Swedishvänta på

acquired English

Swedishskaffat sig, förvärvad

acrid English

Swedishskarp, frän, bitter

a skirt English

Swedishen kjol

a shirt English

Swedishen skjorta

akkurat Norwegian

Germangerade, genau

ackurat Swedish

Englishaccurate

ackordet Swedish

Germander Akkord

agreed English

Germanabgemacht
Swedishöverenskommen, höll med, överens, överenskommet

assert English

Germanbehaupten
Swedishförsäkra, bedyra, påstå, hävda

assorted English

Swedishav olika slag, utvald


A maximum of 20 results are shown.