belagd

Searched for belagd in the dictionary.
English: clad, furred, lined

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

belagd Swedish

Englishclad, furred, lined

blygd Swedish

Englishvulva

belegt German

Englishbusy, reserved, used

blast English

Swedishstark vindstöt, avfyra, blästra, spränga, dåna, skräna, tryckvåg, explosion, vindstöt, luftdrag, explesion, pust, vina

blygt Swedish

Englishshyly, timidly

belasta Swedish

Englishburden
Frenchaccabler
Germanbelasten
Spanishcargar

blight English

Swedishmjöldagg, fördärv, skada, fördärva, spoliera, härja, omintetgöra, rost, sot, farsot, pest, brand, kväva i sin linda, gäcka

ballast English

GermanBallast
Swedishbarlast

blasted English

Swedishfördömd

blokad Swedish

Russianблокада

beläget Swedish

Englishsituated, perched

blekt Swedish

Englishbleached, pale

bilist Swedish

Englishmotorist

beläst Swedish

Englishwell-read

blessed English

Spanishbendito
Swedishvälsignade, salig, välsignad

balasto Spanish

Swedishgrusbädd, makadam

belasten German

Swedishbelasta

billigt Swedish

Englishcheap, cheaply, inexpensive
Frenchbon marché
Germanpreiswert, billig
Spanishbarato, barata

blixt Swedish

Englishlightning, flash, flash of lightning, light flash, x-flash, bolt, lightening
Finnishsalama
Japaneserai

billigt French

Swedishpas cher


A maximum of 20 results are shown.