bogar

Searched for bogar in the dictionary.
Swedish: ro, navigera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

bogar Spanish

Swedishro, navigera

bojor Swedish

Englishleg irons, irons, fetters, shackles, bonds

bagare Swedish

Englishbaker, baker's, bakers
Frenchboulanger, boulangère
Latinpistor
Croatianpèkar

basar Swedish

Englishfair
Russianбазар
Spanishbazar

boxer English

Swedishboxare

bögar Swedish

Englishgays

bojor English

Swedishshackels

bajar Spanish

Swedishsänka, gå ned, gå ner, gå av, ta sig ner, ladda ner, gå nedför, åka ned, åka nedför, stiga av, sjunka, falla, resa söderut, ta ned, dämpa, minska, stämma ned, göra lägre, böja ned

besar Spanish

Swedishkyssa, pussa, snudda vid, smeka

boxer Swedish

Spanishbóxer

boxare Swedish

Englishboxer
Croatianšàkač
Spanishel boxeador, boxeador

basar Spanish

Swedishgrunda, basera, stödja, bygga

beggar English

Swedishtiggare, göra utfattig

bazar Spanish

Swedishbasar

boxear Spanish

Swedishboxas

busar Swedish

Englishplay about

bouger French

Swedishflytta, flytta på

bageri Danish

GermanBäckerei

begger English

Swedishgöra utfattig

bigger English

Germangrößer, grösser
Swedishstörre


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements