collect

Searched for collect in the dictionary.
English: hämta, German: kassieren, Kollekte, sammeln, zusammenfassen, Finnish: kerätä, Polish: zbierać, Swedish: samla, få ut, hämta, samla på, inkassera, insamla

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

collect English

Finnishkerätä
Germankassieren, Kollekte, sammeln, zusammenfassen
Polishzbierać
Swedishsamla, få ut, hämta, samla på, inkassera, insamla, ansamla, indriva, samla ihop, få ihop, samla in, hämta upp, plocka upp, samlar på, ta emot, driva in

collect Swedish

Englishhämta

collects English

Swedishsamlar

collector English

Swedishsamlare

collected English

Swedishsamlat, behärskad, lugn, samlade in

collocate English

Swedishställa samman, ordna

collecting English

Swedishatt samla

collection English

Finnishkokoelma
GermanAnsammlung, Sammlung
Swedishupphämtning, samling, avhämtning, insamling, kollektion

collection French

Swedishsamling

closet English

Swedishgarderob, skåp, klädskåp

collections English

Swedishsortiment

close to English

Danishtæt på
Swedishnära, i det närmaste, nära till, intill, tätt intill

clogged English

Swedishtilltäppt, igentäppt, ihopklumpad, täppt

clocked English

Germanstoppte ab

closed English

Germangeschloßen, geschlossen, verschlossen
Portuguesefechado
Spanishcerrado
Swedishstängd, stängt, sluten, stängde

collect call English

Swedishmotagaren betalar, samtal som betalas av mottagaren

collectively English

Swedishkollektivt

collocation English

Swedishsammanställning

collectivism English

Czechkolektivismus
Danishkollektivisme
Dutchcollectivisme
Finnishkollektivismi
Frenchcollectivisme
GermanKollektivismus
Greekκoλλεκτιβισμός
Hungariankollektivizmus
Italiancollettivismo
Latviankolektīvisms
Polishkolektywizm
Portuguesecolectivismo
Sloveniankolektivizem
Spanishcolectivismo
Swedishkollektivism

cloister English

Czechklášter


A maximum of 20 results are shown.