complacer

Searched for complacer in the dictionary.
Swedish: glädja, gläder

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

complacer Spanish

Swedishglädja, gläder

complacent English

Swedishsjälvbelåten, lojt, egenkär, nöjt

complere Latin

Swedishfylla

complains English

Swedishklagar, klagar över

complex English

Swedishanläggning, komplexa, invecklad, komplex

complet French

Germanausgebucht, voll
Swedishfullständig, fullbelagd, full, hel

complacence English

Swedishsjälvbelåtenhet

complies English

Swedishåtlyder

compiler English

Swedishkompilator

complaint English

GermanBeschwerde, Beanstandung
Swedishklagomål, anmärkning, reklamation, besvär

completed English

Germanabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
Swedishavslutade, färdig

complete French

Swedishfullständig, hel

complete English

Germanvervollständigen, verfollständigen
Swedishfullständig, göra färdig, göra färdigt, fylla i, färdigt, komplettera, färdigställa, fullända, fullfölja, hel, komplett, skriva färdigt, avsluta, fullkomlig, fullständigt, slutföra

complain English

Finnishvalittaa
Germansich beklagen, sich beschweren
Swedishklaga, klaga över, klaga på, beklaga sig

compliance English

Swedishmedgörlighet, tillmötesgående, samtycke, eftergivenhet

cumples Spanish

Swedishdu fyller år

complicato Italian

Englishcomplicated
Swedishkomplicerat

complicate English

Swedishkomplicera

compliment English

Swedishkomplimang, ge komplimanger

complejo Spanish

Swedishkomplicerad


A maximum of 20 results are shown.