complement

Searched for complement in the dictionary.
Swedish: fyllnad, komplettera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

complement English

Swedishfyllnad, komplettera

compliment English

Swedishkomplimang, ge komplimanger

complements English

Swedishtillägg

complacent English

Swedishsjälvbelåten, lojt, egenkär, nöjt

complimento Italian

Swedishlyckönskan

complet French

Germanausgebucht, voll
Swedishfullständig, fullbelagd, full, hel

complaint English

GermanBeschwerde, Beanstandung
Swedishklagomål, anmärkning, reklamation, besvär

compleanno Italian

Swedishfödelsedag

complementary English

Swedishkomplement-, kompletterande

completing English

Swedishfullgörande

completed English

Germanabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
Swedishavslutade, färdig

compliant English

Swedisheftergiven

complere Latin

Swedishfylla

completamente Spanish

Swedishhelt, helt och hållet, fullständigt, totalt

complètement French

Swedishhelt och hållet

complete French

Swedishfullständig, hel

completely English

Germanvollständig
Swedishfullkomligt, fullständigt, helt, totalt, fullständig, helt och hållet, heltfullständig, alldeles

complete English

Germanvervollständigen, verfollständigen
Swedishfullständig, göra färdig, göra färdigt, fylla i, färdigt, komplettera, färdigställa, fullända, fullfölja, hel, komplett, skriva färdigt, avsluta, fullkomlig, fullständigt, slutföra

cumplen Spanish

Swedishde fyller år

complacence English

Swedishsjälvbelåtenhet


A maximum of 20 results are shown.