completamente

Searched for completamente in the dictionary.
Swedish: helt, helt och hållet, fullständigt, totalt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

completamente Spanish

Swedishhelt, helt och hållet, fullständigt, totalt

complements English

Swedishtillägg

complement English

Swedishfyllnad, komplettera

complètement French

Swedishhelt och hållet

complacent English

Swedishsjälvbelåten, lojt, egenkär, nöjt

complacence English

Swedishsjälvbelåtenhet

complimento Italian

Swedishlyckönskan

compliment English

Swedishkomplimang, ge komplimanger

complete English

Germanvervollständigen, verfollständigen
Swedishfullständig, göra färdig, göra färdigt, fylla i, färdigt, komplettera, färdigställa, fullända, fullfölja, hel, komplett, skriva färdigt, avsluta, fullkomlig, fullständigt, slutföra

complaint English

GermanBeschwerde, Beanstandung
Swedishklagomål, anmärkning, reklamation, besvär

completed English

Germanabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
Swedishavslutade, färdig

compleanno Italian

Swedishfödelsedag

complicate English

Swedishkomplicera

complementary English

Swedishkomplement-, kompletterande

complaints English

Swedishklagomål

completely English

Germanvollständig
Swedishfullkomligt, fullständigt, helt, totalt, fullständig, helt och hållet, heltfullständig, alldeles

completeness English

Swedishfullständighet

completing English

Swedishfullgörande

completion English

Swedishslutförande, komplettering

compliant English

Swedisheftergiven


A maximum of 20 results are shown.