complete

Searched for complete in the dictionary.
German: vervollständigen, verfollständigen, Swedish: fullständig, hel

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

complete English

Germanvervollständigen, verfollständigen
Swedishfullständig, göra färdig, göra färdigt, fylla i, färdigt, komplettera, färdigställa, fullända, fullfölja, hel, komplett, skriva färdigt, avsluta, fullkomlig, fullständigt, slutföra

complete French

Swedishfullständig, hel

complere Latin

Swedishfylla

completo Italian

Swedishhel, fullständig

completed English

Germanabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
Swedishavslutade, färdig

complet French

Germanausgebucht, voll
Swedishfullständig, fullbelagd, full, hel

complex English

Swedishanläggning, komplexa, invecklad, komplex

complète French

Germanausgebucht, voll
Swedishfullständig, full, fullbelagd

complejo Spanish

Swedishkomplicerad

completely English

Germanvollständig
Swedishfullkomligt, fullständigt, helt, totalt, fullständig, helt och hållet, heltfullständig, alldeles

conflate English

Swedishsammansmälta, slå ihop

cumples Spanish

Swedishdu fyller år

cumple Spanish

Swedishhan fyller år, hon fyller år

complies English

Swedishåtlyder

complacer Spanish

Swedishglädja, gläder

complicate English

Swedishkomplicera

compiled English

Swedishkompilerad

compiler English

Swedishkompilator

cumplen Spanish

Swedishde fyller år

complement English

Swedishfyllnad, komplettera


A maximum of 20 results are shown.