completion

Searched for completion in the dictionary.
Swedish: slutförande, komplettering

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

completion English

Swedishslutförande, komplettering

complexion English

Swedishhy

completing English

Swedishfullgörande

completo Italian

Swedishhel, fullständig

complejo Spanish

Swedishkomplicerad

complain English

Finnishvalittaa
Germansich beklagen, sich beschweren
Swedishklaga, klaga över, klaga på, beklaga sig

completely English

Germanvollständig
Swedishfullkomligt, fullständigt, helt, totalt, fullständig, helt och hållet, heltfullständig, alldeles

complete English

Germanvervollständigen, verfollständigen
Swedishfullständig, göra färdig, göra färdigt, fylla i, färdigt, komplettera, färdigställa, fullända, fullfölja, hel, komplett, skriva färdigt, avsluta, fullkomlig, fullständigt, slutföra

completed English

Germanabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
Swedishavslutade, färdig

complexity English

Swedishkomplexitet, krånglighet, invecklade

complet French

Germanausgebucht, voll
Swedishfullständig, fullbelagd, full, hel

complete French

Swedishfullständig, hel

complere Latin

Swedishfylla

complains English

Swedishklagar, klagar över

complement English

Swedishfyllnad, komplettera

complaint English

GermanBeschwerde, Beanstandung
Swedishklagomål, anmärkning, reklamation, besvär

complies English

Swedishåtlyder

cumplen Spanish

Swedishde fyller år

complicity English

Swedishmedbrottslighet

complex English

Swedishanläggning, komplexa, invecklad, komplex


A maximum of 20 results are shown.