condense

Searched for condense in the dictionary.
Swedish: förtäta, kondensera

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

condense English

Swedishförtäta, kondensera

condensed English

Swedishkondenserad

contente French

Swedishglad, nöjd, nöjd och glad

contente Portuguese

Swedishbelåten, glad

condone English

Swedishtolerera, överse med, förlåta, se genom fingrarna med, tillge

condenar Spanish

Swedishdöma, fördöma

contenta Spanish

Swedishnöjd

contend English

Swedishhävda, påstå

contener Spanish

Swedishinnehålla

contents English

Swedishinnehåll

contiene Spanish

Swedishinnehålla

contiene Italian

Swedishinnehåller

contento Italian

Swedishglad

content French

Swedishnöjd, glad, nöjd glad, nöjd och glad

condemned English

Swedishdödsdömd, dömde

contented English

Swedishnöjd, förnöjd, nöjd och belåten, tillfredsställd

contento Spanish

Englishcontent
Swedishnöjda, nöjd, glad

contendi Latin

Swedishbege sig

content English

Spanishcontento
Swedishbelåtenhet, innebörd, innehåll, nöjd, nöjd och belåten, belåten, tillfredställd, nöjda

condemn English

Swedishfördöma, döma, fördömma, döma ut


A maximum of 20 results are shown.