confront

Searched for confront in the dictionary.
Swedish: möta, konfrontera, stå iansikte mot, ta itu med, stå ansikte mot ansikte med

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

confront English

Swedishmöta, konfrontera, stå iansikte mot, ta itu med, stå ansikte mot ansikte med

conform English

Swedishöverensstämma, anpassa, rätta sig, anpassa sig

conferment English

Swedishförlänande, utdelande

comfort English

Swedishtrösta, tröst, bekvämlighet, trevnad, stöd

confirmed English

Swedishkonfirmerat

conversant English

Swedishförtrolig

confirms English

Swedishbekräftar

confirming English

Swedishbekräftad

confer English

Swedishkonferera, tilldela, förläna, dela ut, överlägga, rådslå, skänka

confirmar Spanish

Englishverify

compro Spanish

Swedishjag köper

coniferous English

Swedishbarrträd, barrträds-, barr-

convert English

Swedishomvandla, konvertera, omvända, konverterad, någon som bytt religion, bygga om

confirm English

Germanbefestigen, bekräftigen, bestätigen, einsegnen, vergewissern
Swedishbekräfta, bestyrka, konfirmera, godkänna

conformity English

Swedishanpassning, likriktning

compran Spanish

Swedishde köper

conference English

GermanBesprechung, Konferenz
Swedishkonferens

comforts English

Swedishtröstar

conform to English

Swedishanpassa sig till

confermare Italian

Swedishbekräfta


A maximum of 20 results are shown.