contempt

Searched for contempt in the dictionary.
German: Verachtung, Swedish: förakt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

contempt English

GermanVerachtung
Swedishförakt

content English

Spanishcontento
Swedishbelåtenhet, innebörd, innehåll, nöjd, nöjd och belåten, belåten, tillfredställd, nöjda

content French

Swedishnöjd, glad, nöjd glad, nöjd och glad

contend English

Swedishhävda, påstå

contemplate English

Germanbeschauen, betrachten
Swedishfundera på, överväga, begrunda, ha för avsikt

contente Portuguese

Swedishbelåten, glad

contamos Spanish

Swedishvi räknar, vi berättar

contento Italian

Swedishglad

contenta Spanish

Swedishnöjd

contento Spanish

Englishcontent
Swedishnöjda, nöjd, glad

contendi Latin

Swedishbege sig

contente French

Swedishglad, nöjd, nöjd och glad

contents English

Swedishinnehåll

contemplar Spanish

Swedishbeskåda

contener Spanish

Swedishinnehålla

contemptous English

Swedishföraktfull

condemn English

Swedishfördöma, döma, fördömma, döma ut

condemned English

Swedishdödsdömd, dömde

condense English

Swedishförtäta, kondensera

condenar Spanish

Swedishdöma, fördöma


A maximum of 20 results are shown.