disgust

Searched for disgust in the dictionary.
Swedish: avsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disgust English

Swedishavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

disgusts English

Swedishäcklar

disgusted English

Swedishäcklad

digest English

Swedishsmälta, smälta maten, smälta mat

dissect English

Swedishdissikera, obducera

dies ist German

Englishthis is

desist English

Swedishupphöra, avstå

disigt Swedish

Englishmisty

das ist German

Dutchdat is
Swedishdet är

disgusting English

Swedishavskyvärd, äcklig, äcklígt, förskräcklig, äckligt, vidrig, otäck, osmaklig, vidrigt, motbjudande, avskyvärt

disguised English

Swedishutklädd, förklädd, maskerade

disused English

Swedishavlagd, bortlagd

die Kuste German

Swedishkusten

digestio Latin

Swedishsönderdelning

dijiste Spanish

Swedishdu sa

dagiset Swedish

Frenchla crèche
Spanishla guardería

du guckst German

Englishyou look

disaster English

Swedishkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

desastre Spanish

Swedishkatastrof

die Kiste German

Swedishlådan


A maximum of 20 results are shown.