Advertisements


disgusted

Nach disgusted im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: äcklad

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disgusted Englisch

Schwedischäcklad

disgusts Englisch

Schwedischäcklar

disgust Englisch

Schwedischavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

disguised Englisch

Schwedischutklädd, förklädd, maskerade

disused Englisch

Schwedischavlagd, bortlagd

disgusting Englisch

Schwedischavskyvärd, äcklig, äcklígt, förskräcklig, äckligt, vidrig, otäck, osmaklig, vidrigt, motbjudande, avskyvärt

disaster Englisch

Schwedischkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

die Kuste Deutsch

Schwedischkusten

digest Englisch

Schwedischsmälta, smälta maten, smälta mat

digestio Latein

Schwedischsönderdelning

dijiste Spanisch

Schwedischdu sa

dijisteis Spanisch

Schwedischni sa

digestion Englisch

Schwedischmatsmältning

die Kiste Deutsch

Schwedischlådan

desastre Spanisch

Schwedischkatastrof

desist Englisch

Schwedischupphöra, avstå

dissect Englisch

Schwedischdissikera, obducera

das ist Deutsch

Niederländischdat is
Schwedischdet är

dejected Englisch

Schwedischbedrövad, nedstämd, modfälld, nedslagen, modlös

disguised as Englisch

Schwedischmaskerad som, maskerade som


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.