disgusted

Searched for disgusted in the dictionary.
Swedish: äcklad

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disgusted English

Swedishäcklad

disgusts English

Swedishäcklar

disgust English

Swedishavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

disguised English

Swedishutklädd, förklädd, maskerade

disused English

Swedishavlagd, bortlagd

disgusting English

Swedishavskyvärd, äcklig, äcklígt, förskräcklig, äckligt, vidrig, otäck, osmaklig, vidrigt, motbjudande, avskyvärt

disaster English

Swedishkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

die Kuste German

Swedishkusten

digest English

Swedishsmälta, smälta maten, smälta mat

digestio Latin

Swedishsönderdelning

dijiste Spanish

Swedishdu sa

dijisteis Spanish

Swedishni sa

digestion English

Swedishmatsmältning

die Kiste German

Swedishlådan

desastre Spanish

Swedishkatastrof

desist English

Swedishupphöra, avstå

dissect English

Swedishdissikera, obducera

das ist German

Dutchdat is
Swedishdet är

dejected English

Swedishbedrövad, nedstämd, modfälld, nedslagen, modlös

disguised as English

Swedishmaskerad som, maskerade som


A maximum of 20 results are shown.