disgusting

Searched for disgusting in the dictionary.
Swedish: avskyvärd, äcklig, äcklígt, förskräcklig, äckligt, vidrig, otäck, osmaklig, vidrigt, motbjudande, avskyvärt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disgusting English

Swedishavskyvärd, äcklig, äcklígt, förskräcklig, äckligt, vidrig, otäck, osmaklig, vidrigt, motbjudande, avskyvärt

disgust English

Swedishavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

disgusts English

Swedishäcklar

disgusted English

Swedishäcklad

digestio Latin

Swedishsönderdelning

digestion English

Swedishmatsmältning

digestive English

Swedishmatsmältning

disaster English

Swedishkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

digestible Spanish

Englishdigestible

disguised English

Swedishutklädd, förklädd, maskerade

dissektion Swedish

Englishdissection

digestible English

Spanishdigestible
Swedishlättsmält

disused English

Swedishavlagd, bortlagd

dissection English

Swedishdissekering, dissektion

digest English

Swedishsmälta, smälta maten, smälta mat

die Kuste German

Swedishkusten

das Haustier German

Swedishhusdjuret

die Kisten German

Swedishlådorna

das ist German

Dutchdat is
Swedishdet är

die Zustimmung German

Swedishinsämmandet


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements