disgusts

Searched for disgusts in the dictionary.
Swedish: äcklar

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disgusts English

Swedishäcklar

disgust English

Swedishavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

disgusted English

Swedishäcklad

disguised English

Swedishutklädd, förklädd, maskerade

disused English

Swedishavlagd, bortlagd

digest English

Swedishsmälta, smälta maten, smälta mat

disgusting English

Swedishavskyvärd, äcklig, äcklígt, förskräcklig, äckligt, vidrig, otäck, osmaklig, vidrigt, motbjudande, avskyvärt

desist English

Swedishupphöra, avstå

dissect English

Swedishdissikera, obducera

dijiste Spanish

Swedishdu sa

digestio Latin

Swedishsönderdelning

disaster English

Swedishkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

die Kuste German

Swedishkusten

disigt Swedish

Englishmisty

das ist German

Dutchdat is
Swedishdet är

dies ist German

Englishthis is

die Kiste German

Swedishlådan

desastre Spanish

Swedishkatastrof

digestive English

Swedishmatsmältning

du guckst German

Englishyou look


A maximum of 20 results are shown.