distinto

Searched for distinto in the dictionary.
Swedish: annorlunda, olik, tydlig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

distinto Spanish

Swedishannorlunda, olik, tydlig

distant English

Germanfern
Swedishfrånvarande, avlägsen, långt avlägsen, fjärran, kylig, avlägset, svag, reserverad, avmätt

destino Spanish

Swedishöde, destination, resmål

distinkt Swedish

Englishpronounced

distans Swedish

Englishdistance
Spanishdistancia

destine English

Swedishämnad för

destined English

Swedishbestämd, ämnad, förutbestämd

destiny English

GermanSchicksal, Verhängnis
Swedishöde, ödet

distance English

Swedishsträcka, avstånd, distans, längd, avtånd

desatento Spanish

Swedishohövlig

distinction English

Swedishutmärkelse, åtskillnad, särprägel

distensio Latin

Swedishsträckning

destin French

Swedishöde

disdain English

Swedishförsmå, ringakta, ringaktning, förakta

distinctive English

Swedishkarakteristiska, utmärkande, utpräglad, tydlig

diktion Swedish

Swedishuttal

destination English

GermanAusgabe, Bestimmung, Bestimmungsort, Reiseziel, Zielort
Swedishbestämmelseort, destination, resmål, mål, resemål

dagtinga Swedish

Englishbargain
Swedishkompromissa, göra eftergifter

distinctions English

Swedishåtskillnader

destination Swedish

Englishdestination
Spanishdestino


A maximum of 20 results are shown.