avlägsen

Nach avlägsen im Wörterbuch gesucht.
Englisch: remote, removed, distant, faraway, far-away, far, Deutsch: entfernt, abgelegen, Französisch: lointain, Spanisch: remoto, lejano

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

avlägsen Schwedisch

Englischremote, removed, distant, faraway, far-away, far
Französischlointain
Deutschentfernt, abgelegen
Spanischremoto, lejano

avlägset Schwedisch

Englischremotely, distant

avlägsna Schwedisch

Englischremove, far off, far-off

avläsa Schwedisch

Englischtake a reading, read off
Deutschabfragen, ablesen

ablösen Deutsch

Schwedischlossa, ta loss, ta av, avlösa, byta av, inlösa, betala

avläggaren Schwedisch

Deutschder Ableger

avlägga Schwedisch

Englischoath

abwälzen Deutsch

Schwedischvältra över

ablassen Deutsch

Schwedischsläppa ut, tömma, dra av

avläsning Schwedisch

Englischreadout

avlägsnande Schwedisch

Englischwithdrawal

avläggare Schwedisch

DeutschAbleger

ablegen Deutsch

Englischstore
Finnischsuorittaa
Schwedischlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut

avlösa Schwedisch

Englischrelieve, replace
Deutschablösen

ableugnen Deutsch

Schwedischförneka, bestrida

ablesen Deutsch

Schwedischläsa innantill, avläsa, läsa av, plocka av, plocka bort

avlägsnare Schwedisch

Englischfurther

auflösen Deutsch

Norwegischoppløse

avlösare Schwedisch

Englischsuccessor

avlösning Schwedisch

Englischreplacement


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.