eighty

Searched for eighty in the dictionary.
German: achtzig, Norwegian: åtti, Swedish: åttio

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

eighty English

Germanachtzig
Norwegianåtti
Swedishåttio

eighth English

Estoniankaheksa
GermanAchtel
Swedishåttonde

eight English

Finnishkahdeksan
Germanacht
Swedishåtta

eget Swedish

Englishown
Spanishpropio

echt German

Englishreal, true, genuine
Norwegianekte
Swedishäkta, riktigt, verkligen

eighieth English

Swedishåttionde

es hat German

Swedishden har, det har

esto Spanish

Swedishdet här, detta

est Latin

Swedishhon är, han är, den är, det är, är

esta Spanish

Swedishdet här, han ligger, han mår, han sitter, hon ligger, hon mår, hon sitter, den här, den ligger, det ligger

este Spanish

Swedishdenna, öster, det här, den här

es hat Swedish

Germandet har

exito Spanish

SwedishFramgång

equate English

Swedishjämställa, likställa, göra lika, få att överensstämma, vara i proportion, utjämna

est French

Swedishär

esatto Italian

Swedishexakt

estoy Spanish

Swedishjag befinner mig, jag ligger, jag mår, jag sitter, jag är

esti Latin

Swedishni är

es geht German

DutchHet gaat wel
SwedishOK, sådär

ect. English

Germanusw.


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements