expedient

Searched for expedient in the dictionary.
Swedish: ändamålsenlig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expedient English

Swedishändamålsenlig

expedit Swedish

Englishassistant, shop assistant, clerk, shop-assistant, sales assistant
Finnishmyyjä
Italiancomessa, comesso, commesso
Russianпродавщица
Slovenianprodajalec, prodajalka, prodajálec, prodajálka
Spanishdependiente, dependienta

expediten Swedish

Germandie Verkäuferin
Italianla commessa
Spanishel dependiente

expediera Swedish

Englishsend off, dispatch, process
Germanabfertigen

expediering Swedish

GermanAbfertigung

expedir Spanish

Swedishutfärda

expedition Swedish

Englishguidance office
GermanAbfertigung
Spanishla expedición

expedition English

GermanExpedition
Swedishforskningsfärd

Expedition German

Englishexpedition

expiate English

Swedishsona

exception English

Swedishundantag

exhibit English

Swedishutställning, ställa ut, uppvisa

except English

Germanausgenommen, außer
Swedishundanta, förutom, utom, förutom det, utom att, annat än för, göra undantag för, göra invändningar, undantagandes, så när som på, utan, frånsett

expedieringen Swedish

Germandie Abfertigung

expiation English

Swedishförsoning

expeditionen Swedish

Englishthe guidedance office
Spanishla expedición

egyptier Swedish

EnglishEgyptian
GermanÄgypter

egyptierna Swedish

EnglishEgyptians

ex-pat English

Swedishbritt bosatt i utlandet

es gibt English

Swedishdet finns, det blir (om vädet, servras)


A maximum of 20 results are shown.