expedit

Searched for expedit in the dictionary.
English: assistant, shop assistant, clerk, shop-assistant, sales assistant, Spanish: dependiente, dependienta, Italian: comessa, comesso, commesso, Russian: продавщица

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expedit Swedish

Englishassistant, shop assistant, clerk, shop-assistant, sales assistant
Finnishmyyjä
Italiancomessa, comesso, commesso
Russianпродавщица
Slovenianprodajalec, prodajalka, prodajálec, prodajálka
Spanishdependiente, dependienta

expedir Spanish

Swedishutfärda

expediten Swedish

Germandie Verkäuferin
Italianla commessa
Spanishel dependiente

expedient English

Swedishändamålsenlig

except English

Germanausgenommen, außer
Swedishundanta, förutom, utom, förutom det, utom att, annat än för, göra undantag för, göra invändningar, undantagandes, så när som på, utan, frånsett

expedition English

GermanExpedition
Swedishforskningsfärd

expediera Swedish

Englishsend off, dispatch, process
Germanabfertigen

expedition Swedish

Englishguidance office
GermanAbfertigung
Spanishla expedición

exhibit English

Swedishutställning, ställa ut, uppvisa

Expedition German

Englishexpedition

espada Spanish

Swedishsvärd

excepto Spanish

Swedishutom

ex-pat English

Swedishbritt bosatt i utlandet

expiate English

Swedishsona

expediering Swedish

GermanAbfertigung

exhibitor English

GermanAussteller
Swedishutställare

escaped English

Swedishrymde, kom undan, slapp, flydde

expatriate English

Swedishlandsförvisa

es gibt English

Swedishdet finns, det blir (om vädet, servras)

expiation English

Swedishförsoning


A maximum of 20 results are shown.