overall

Nach overall im Wörterbuch gesucht.
Englisch: overalls, slop, porch, Spanisch: mono, Schwedisch: övergripande, skyddsrock, på det hela taget, generell

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

overall Schwedisch

Englischoveralls, slop, porch
Spanischbuzo

overall Englisch

Spanischmono
Schwedischövergripande, skyddsrock, på det hela taget, generell

overalls Englisch

Schwedischoverall

overhaul Englisch

Schwedischöversyn

overland Englisch

Schwedischpå land, landvägen, till lands

overlap Englisch

Schwedischdelvis täcka

overlook Englisch

Schwedischförbise, överse med, missa, utsikt över, ha utsikt över, inte låtsas om, ha utsikt för, se ut över

overload Englisch

Schwedischöverbelastning

ofarilg Schwedisch

Englischharmless

overruled Englisch

Schwedischavslå

overwhelm Englisch

Schwedischöversvalla, överväldiga, förkrossa, tynga ner

ofarlig Schwedisch

Englischharmless, benign, safe
Französischanodin, anodine

overloaded Englisch

Schwedischöverbelastade

overhelmed Englisch

Schwedischöverväldigad

oöverlagd Schwedisch

Englischunpremeditated

o Abril Portugiesisch

Deutschder April

ofarligt Schwedisch

Englischharmless

overwhelmed Englisch

Schwedischöverhopad, överväldigad

overlapping Englisch

Schwedischöverlappande

ofarliga Schwedisch

Englischharmless


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.