overlapping

Searched for overlapping in the dictionary.
Swedish: överlappande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

overlapping English

Swedishöverlappande

overlap English

Swedishdelvis täcka

overland English

Swedishpå land, landvägen, till lands

overwhelming English

Swedishöverväldigande, översvallande

overhaul English

Swedishöversyn

overload English

Swedishöverbelastning

overloaded English

Swedishöverbelastade

overlook English

Swedishförbise, överse med, missa, utsikt över, ha utsikt över, inte låtsas om, ha utsikt för, se ut över

ofarlig Swedish

Englishharmless, benign, safe
Frenchanodin, anodine

overall Swedish

Englishoveralls, slop, porch
Spanishbuzo

overalls English

Swedishoverall

overall English

Spanishmono
Swedishövergripande, skyddsrock, på det hela taget, generell

ofarligt Swedish

Englishharmless

overhelmed English

Swedishöverväldigad

ofarliga Swedish

Englishharmless

ofarilg Swedish

Englishharmless

overwhelmed English

Swedishöverhopad, överväldigad

oöverlagd Swedish

Englishunpremeditated

overwhelm English

Swedishöversvalla, överväldiga, förkrossa, tynga ner

overruled English

Swedishavslå