overwhelming

Nach overwhelming im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: överväldigande, översvallande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

overwhelming Englisch

Schwedischöverväldigande, översvallande

overwhelmed Englisch

Schwedischöverhopad, överväldigad

overwhelm Englisch

Schwedischöversvalla, överväldiga, förkrossa, tynga ner

overhelmed Englisch

Schwedischöverväldigad

overwhelmed by Englisch

Schwedischöverväldigad av, tyngd av

overlapping Englisch

Schwedischöverlappande

overland Englisch

Schwedischpå land, landvägen, till lands

ofarlig Schwedisch

Englischharmless, benign, safe
Französischanodin, anodine

overall Schwedisch

Englischoveralls, slop, porch
Spanischbuzo

overalls Englisch

Schwedischoverall

overlap Englisch

Schwedischdelvis täcka

overlook Englisch

Schwedischförbise, överse med, missa, utsikt över, ha utsikt över, inte låtsas om, ha utsikt för, se ut över

overload Englisch

Schwedischöverbelastning

overhaul Englisch

Schwedischöversyn

overruled Englisch

Schwedischavslå

overall Englisch

Spanischmono
Schwedischövergripande, skyddsrock, på det hela taget, generell