poor

Searched for poor in the dictionary.
German: arm, mangelhaft, schlecht, Spanish: pobre, Russian: бедный, Czech: chudý, Finnish: köyhä, Swedish: fattig, stackars, torftig, fattigt, fattiga, svag

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

poor English

Czechchudý
Finnishköyhä
Germanarm, mangelhaft, schlecht
Russianбедный
Spanishpobre
Swedishfattig, stackars, torftig, fattigt, fattiga, svag, undermålig

por Swedish

Englishpore

pour English

Germangießen
Swedishrinna, hälla, häll, hälla upp, strömma, ösa, välla, forsa

por Portuguese

Germanpro

por Spanish

Englishfor, through, by
Swedishgenom, , för, på grund av, p.g.a

pour French

Swedishför, när det gäller, till, för att

peor Spanish

Swedishsämst, sämre

par Swedish

Englishteam, pair, couple, pairs, courage
Estonianpaar
Finnishpari
Frenchcouple, genom
Russianпара
Spanishpareja

pur German

Englishstraight

prow English

Swedishför

par English

Swedishpari

pro English

Swedishproffs

per English

Swedishper

paar German

Englisha few

per Italian

Swedishför, för att, till, med

per German

Englishwith

pro German

Norwegianper
Portuguesepor
Swedishper

purr English

Swedishspinna

par French

Swedishvia, med hjälp av, med, genom

peur French

Swedishrädd


A maximum of 20 results are shown.