practice

Nach practice im Wörterbuch gesucht.
Spanisch: practicar, Schwedisch: bruk, praktik, praxis, utöva, träning, idka, vana, praktisera, övning, träna, öva

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

practice Englisch

Spanischpracticar
Schwedischbruk, praktik, praxis, utöva, träning, idka, vana, praktisera, övning, träna, öva

practise Englisch

Schwedischöva, träna, öva på, tränar, träning

practices Englisch

Schwedischutövning

practico Spanisch

Schwedischjag övar på

practised Englisch

Schwedischerfaren

practical Englisch

Tschechischpraktický
Deutschpraktisch
Schwedischpraktisk, praktiskt

practicar Spanisch

Englischpractice
Schwedischöva, utöva, praktisera

praktisch Deutsch

Englischpractical
Norwegischpraktisk
Schwedischpraktisk

praktik Dänisch

Tschechischzaškolování
Niederländischopleidingsstage
Englischtraineeship
Finnischkoulutuskurssi
Französischstage de formation
DeutschBerufspraktikum
Griechischπερίoδoς άσκησης
Ungarischszakmai gyakorlat
Italienischtirocinio di formazione
Lettischražošanas prakse
Polnischstaż szkoleniowy
Portugiesischestágio de formação
Slowenischpripravništvo
Spanischprácticas de formación
Schwedischpraktik

prestige Französisch

Schwedischprestigen

praktiker Schwedisch

Englischpractitioner

prestige Schwedisch

Schwedischanseende, respekt

praktik Schwedisch

Tschechischzaškolování
Dänischpraktik
Niederländischopleidingsstage
Englischpractice, praxis, traineeship, work placement, experience
Finnischkoulutuskurssi
Französischstage de formation
DeutschPraxis, Berufspraktikum
Griechischπερίoδoς άσκησης
Ungarischszakmai gyakorlat
Italienischtirocinio di formazione
Lettischražošanas prakse
Polnischstaż szkoleniowy
Portugiesischestágio de formação
Slowenischpripravništvo
Spanischprácticas de formación

practicable Englisch

Schwedischgenomförbar, görlig

praktiken Schwedisch

Deutschdie Praxis, der Praxis -en

praktisk Norwegisch

Deutschpraktisch

praktisk Schwedisch

Englischconvenient, handy, practical, hardheaded
Französischpratique
Deutschpraktisch
Italienischpratico

praised Englisch

Schwedischprisade, lovprisad, prisad, lovordad

prejudice Englisch

Schwedischfördom, fördomar, avoghet, motvilja, fördomsfullhet, förutfattad mening, förutfattade meningar, förhandsinställning, förkärlek, förfång, men, nackdel, inge fördomar, göra partisk, påverka, inverka menligt på, vara till men för, skada

praktiska Schwedisch

Italienischpratica


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.