preparar

Searched for preparar in the dictionary.
Swedish: laga, förbereda, göra i ordning, laga, göra iordning, laga mat, bereda

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

preparar Spanish

Swedishlaga, förbereda, göra i ordning, laga, göra iordning, laga mat, bereda

preparare Italian

Swedishlaga, förbereda

prepara Italian

Swedishhan förbereder, hon förbereder

preparat Swedish

Englishpreparation

prepara Spanish

Swedishhon lagar mat, han lagar mat, han lagar, hon lagar

prepares English

Swedishförbereder

prepare English

Germananfertigen, bereiten, herrichten, vorbereiten
Swedishgöra i ordning, förbereda sig, förbereda, gör i ordning, anrätta, bereda, preparera, rusta, laga, göra iordning, förbereda, förbered dig, göra sig beredd, förbereda; göra, förbredda, göra

preparera Swedish

Englishprepare, process

preparado Spanish

Englishprepared

prepared English

Germanbereit, bereitete vor
Spanishpreparado
Swedishberedd, lagad, tillredd, tillberedd, vara förberedd, förberedd

préparer French

Swedishförbereda sig, förbereda, göra iordning, laga, förebereda, göra i ordning

preparerad Swedish

Englishpisted

preferer French

Swedishföredra, tycka bäst om

preparing English

Swedishförbereder

preferir Spanish

Swedishföredra

provare Italian

Swedishpröva

pry apart English

Swedishbända isär

proprio Italian

Swedishalldeles, verkligen, riktigt

properly English

Swedishordentigt, riktigt, lämpligt, ordentligt, ordentlig, på rätt sätt, rätt, riktigt ordentligt, duktigt, med besked, väl, som sig bör, passande, anständigt, vederbörligen

property English

GermanAnwesen, Besitz
Swedishegendom, egenskap, ägodel, gods, byggnader, fastighet, ägodelar


A maximum of 20 results are shown.