anfertigen

Nach anfertigen im Wörterbuch gesucht.
Englisch: make, prepare, Schwedisch: tillverka, göra

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

anfertigen Deutsch

Englischmake, prepare
Schwedischtillverka, göra

Anfertigung Deutsch

Schwedischtillverkning

anfragen Deutsch

Englischrequest
Schwedischgöra förfrågan, höra sig för

anberaumen Deutsch

Schwedischfastställa, bestämma

anvertrauen Deutsch

Schwedischanförtro

anbringen Deutsch

Englischlocate
Schwedischsätta upp, sätta fast, placera, anbrina, bli av med, komma hem med, komma hemdragande med, släpa med sig

anfreunden Deutsch

Schwedischgöra sig till vän, vänja sig vid

anfrun Schwedisch

Deutschdie Ahne

anbrennen Deutsch

Schwedischtända, tända eld på, sveda, bränna, ta eld, fatta eld, börja brinna, brännas vid

anbraten Deutsch

Schwedischbryna, hastigt bryna, bryna lätt

anfahren Deutsch

Englischhit
Schwedischköra på, starta, köra, forsla, köra emot, krocka med, fara ut mot, köra igång

anfeuern Deutsch

Englischfire
Schwedischelda, uppelda, uppmuntra, sporra, heja på

anbrechen Deutsch

Schwedischbörja på, börja ta av, bryta, spricka, knäcka, bryta in

Anfrage Deutsch

Englischquery
Finnischtiedustelu
Schwedischförfrågan, anbudsbegäran

anführen Deutsch

Englischquote, lead
Schwedischanföra, leda, åberopa, citera, lura, narra

anfordern Deutsch

Englischrequire
Schwedischkräva, begära, rekvirera

anförtro Schwedisch

Englischconfide, commit, trust
Deutschanvertrauen
Spanischencargar

ampere Englisch

Schwedischampére, ampere

ambergis Englisch

Schwedischambra

anprobieren Deutsch

Schwedischprova


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.