probieren

Searched for probieren in the dictionary.
English: taste, Swedish: försöka, prova

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

probieren German

Englishtaste
Swedishförsöka, prova

proberen Dutch

Germanversuchen

prefieren Spanish

Swedishde föredrar

prefiere Spanish

Swedishden föredrar, det föredrar, han föredrar, hon föredrar

provare Italian

Swedishpröva

property English

GermanAnwesen, Besitz
Swedishegendom, egenskap, ägodel, gods, byggnader, fastighet, ägodelar

proper English

Germanangebracht, eigen, geeignet, ordentlich, passend, richtig
Swedishriktig, ordentlig, rätt, tillbörlig, vederbörande, lämplig, riktigt, passande, utmärkande

prieferes Spanish

Swedishdu föredrar

proffer English

Swedishanbud, erbjuda

proper Swedish

Englishneat, tidy
Germanadrett
Hungarianrendes

Probier an! German

SwedishProva!

proverb English

Swedishordspråk

prefiero Spanish

Swedishjag föredrar

préferer French

Swedishföredra

provare Swedish

Englishtester

properly English

Swedishordentigt, riktigt, lämpligt, ordentligt, ordentlig, på rätt sätt, rätt, riktigt ordentligt, duktigt, med besked, väl, som sig bör, passande, anständigt, vederbörligen

propre French

Swedishren

prouver French

Swedishbevisa

preferer French

Swedishföredra, tycka bäst om

preferens Swedish

Englishpreference


A maximum of 20 results are shown.