properties

Searched for properties in the dictionary.
Swedish: egendom, egenskaper

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

properties English

Swedishegendom, egenskaper

property English

GermanAnwesen, Besitz
Swedishegendom, egenskap, ägodel, gods, byggnader, fastighet, ägodelar

proportions English

Swedishproportioner

proportion Swedish

Englishratio

proportion English

Swedishdel, andel

propero Latin

Swedishskynda

properly English

Swedishordentigt, riktigt, lämpligt, ordentligt, ordentlig, på rätt sätt, rätt, riktigt ordentligt, duktigt, med besked, väl, som sig bör, passande, anständigt, vederbörligen

proper Swedish

Englishneat, tidy
Germanadrett
Hungarianrendes

prepares English

Swedishförbereder

proper English

Germanangebracht, eigen, geeignet, ordentlich, passend, richtig
Swedishriktig, ordentlig, rätt, tillbörlig, vederbörande, lämplig, riktigt, passande, utmärkande

proverbial English

Swedishlegendarisk

proportioner Swedish

Englishproportions

propre French

Swedishren

propriety English

Swedishkonvenans, anständighet

proprio Italian

Swedishalldeles, verkligen, riktigt

proberen Dutch

Germanversuchen

proverb English

Swedishordspråk

prepared English

Germanbereit, bereitete vor
Spanishpreparado
Swedishberedd, lagad, tillredd, tillberedd, vara förberedd, förberedd

preferimos Spanish

Swedishvi föredrar

prieferes Spanish

Swedishdu föredrar


A maximum of 20 results are shown.