ramla

Sökte efter ramla i ordboken.
engelska: fall, topple, drop, come off, tumble, franska: tomber, tyska: fallen

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ramla svenska

engelskafall, topple, drop, come off, tumble
franskatomber
tyskafallen

rumla svenska

engelskacarouse

rimel spanska

svenskamascara

renal tyska

engelskaletter

renewal engelska

svenskaförlängning, förnyelse

rännil svenska

engelskarunner, dribble

računalo kroatiska

tyskaComputer

ärmhål svenska

spanskabocamanga

račùnalo kroatiska

svenskadator