though

Nach though im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: men, fastän, emellertid, fast, ävenom, även om, trots att, trots allt, ändå, dock, igenom, i alla fall, Men, emelertid

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

though Englisch

Schwedischmen, fastän, emellertid, fast, ävenom, även om, trots att, trots allt, ändå, dock, igenom, i alla fall, Men, emelertid

tough Englisch

Deutschrabauke, widerstandsfähig, zäh, hart, rauh
Schwedischhård, tuff, besvärlig, jobbig, tuff, hård, seg, hårt, svår, tufft, jobbigt

touch Schwedisch

Spanischtoque

thigh Englisch

Tschechischstehno
DeutschSchenkel
Spanischmuslo
Schwedischlår, lårben

thug Englisch

Schwedischgangster, skurk, bandit, tjuv

touch Englisch

Spanischtocar
Schwedischröra vid, röra, känna på, beröring, beröra, känna, känning, snudda vid, vidröra, nudda vid, ta på, anslag, rör vid, nudda, karaktär, prägel

those Englisch

Deutschjene, jener
Schwedischde där, dom, dessa, dem, dom där

touchy Englisch

Schwedischlätt stött, lättstött

toch Niederländisch

Deutschdoch

touko Finnisch

Englischsowing

thus Englisch

Deutschalso
Schwedischså här, således, sålunda, alltså, därför, , föjaktligen

tosh Englisch

Schwedischsvammel, trams

tuch Englisch

Schwedischta på

to go Englisch

Finnischmennä
Deutschlaufen
Japanisch行く
Schwedischkvar

tug Englisch

Schwedischdrag, rycka, bogsera, dra, slita, dra i, bogserbåt

tog Norwegisch

DeutschZug

tous Französisch

Schwedischalla

touche Französisch

Schwedischtangent

tog Schwedisch

Englischcaught, took, grabbed, brought, taken, grabbed av grab

tuck Englisch

Schwedischstoppa ned, stoppa in, sötsaker, veck, stoppa ner


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.